Portfolio

Yewook – Danh thiếp hình dạng đặc biệt

Yewook - Name Card, Card Visit hình dạng đặc biệt

Mẫu danh thiếp hình dạng đặc biệt được thiết kế bởi Yewook và In ấn tại AiO Studio

Leave a Reply