Danh thiếp hình dạng đặc biệt

Danh thiếp hình dạng đặc biệt

Từ những yêu cầu thiết kế danh thiếp đơn giản như bo 2 góc chéo, 4 góc đến những yêu cầu “sáng tạo” như danh thiếp hình chiếc lược, ống bơ, chiếc lá,máy bay