Blog

Những mẫu danh thiếp xanh với thông điệp bảo vệ môi trường

0

Hưởng ứng một nền kinh tế xanh, ngày càng nhiều thương hiệu mang theo bên mình thông điệp bảo vệ môi trường như một cách đem lại cảm giác thân thiện và gần gũi đến cho khách hàng. Những chiếc danh thiếp xanh này được giới thiệu cách đầy không lâu từ blog Onetetrapixel mang theo ý tưởng truyền đạt thông điệp bảo vệ môi trường thể hiện trên những tấm danh thiếp ấn tượng của mình.

Trong bài viết này, AiO cũng xin giới thiệu những tác phẩm danh thiếp xanh được thiết kế bởi AiO Studio. Cảm ơn những khách hàng tuyệt vời đã cho AiO cơ hội được thiết kế những mẫu danh thiếp đẹp và đầy ý nghĩa này.

businesscard 1 Những mẫu danh thiếp xanh với thông điệp bảo vệ môi trường
Winten America

businesscard 8 Những mẫu danh thiếp xanh với thông điệp bảo vệ môi trường
Taste Of Ink

businesscard 9 Những mẫu danh thiếp xanh với thông điệp bảo vệ môi trường
John Deo

businesscard 22 Những mẫu danh thiếp xanh với thông điệp bảo vệ môi trường
Andrew Johnson

Những mẫu danh thiếp xanh được thiết kế bởi AiO Studio

thời trang mới TTL danh thiếp Những mẫu danh thiếp xanh với thông điệp bảo vệ môi trường

Cửa hàng Thời Trang Mới

Surie Card Những mẫu danh thiếp xanh với thông điệp bảo vệ môi trường

Surie Shop 

Riki Shop Name Card Những mẫu danh thiếp xanh với thông điệp bảo vệ môi trường

Riki Shop

Kathy green danh thiếp Những mẫu danh thiếp xanh với thông điệp bảo vệ môi trường

Kathy green

Kết luận

Các bạn nghĩ thế nào về việc tham gia hưởng ứng một nền kinh tế xanh bằng cách đưa thương hiệu của bạn lên một tầm cao mới, một thương hiệu quan tâm đến môi trường xung quanh và đưa những ý tưởng đó truyền đạt vào tấm danh thiếp ấn tượng của mình?